logo
 

Governance

Governance is de manier waarop Legrand de beste businesspraktijken toepast. Het gaat over zijn engagement om de ethische principes en de transparantieprincipes op al zijn activiteiten toe te passen. In een aanpak die openstaat voor de sociale partijen is het ook de bedoeling dat de leveranciers en de klanten van de groep bij zijn engagement tot duurzame ontwikkeling betrokken worden en zich erbij aansluiten.

Ethisch handelen in het alledaagse leven toepassen

Door het naleven van onze eigen "Fundamental principles in doing business". Deze richtlijnen zijn bij ons op te vragen.

Bevorderen van duurzame en maatschappelijk verantwoorde productie bij toeleveranciers

Als Legrand Group trachten wij zoveel mogelijk onze toeleveranciers milieuvriendelijk te laten produceren, te stimuleren mee te denken in milieuvriendelijke oplossingen en zich maatschappelijk verantwoord te gedragen.


Download de "Eerlijke concurrentie (PDF)" van Legrand Nederland B.V.

Download de "Charter of Fundamental principles (PDF)" van Legrand Nederland B.V.

Download de "Goede bedrijfsvoering (PDF)" van Legrand Nederland B.V.