logo
Vind een
BTicino member bij u in de buurt

My Home domotica zorgt ook voor uw veiligheid zodat u op elk ogenblik beschermd bent.
Het alarmsysteem voorkomt inbraken en kan zelfstandig ingrijpen bij een gaslek of overstroming. Zelfs wanneer u niet thuis bent, blijft u in contact staan met uw woning doordat u onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht via uw mobiele telefoon.

De alarmcentrale

Garandeert de beveiliging van elk vertrek en elke ingang. De centrale is uitgerust met een telefooninterface waarmee ze elke inbraakpoging die wordt waargenomen, meteen kan melden aan een mobiele telefoon.

De bewegingsmelders

Melden elke ongewenste aanwezigheid in de woning. Deze kunnen voor een optimale beveiliging worden aangevuld met melders voor open deuren of ramen.

De gasmelders

Waarschuwen onmiddellijk in geval van een gaslek en zorgen ervoor dat de toevoer meteen wordt afgesloten door het automatisch sluiten van de elektromagnetische klep.

ALARMEN

Alarmsystemen beschermen de woning tegen de gevaren die de veiligheid van zijn bewoners kunnen bedreigen. Met My Home kunnen gaslekken, overstromingen, stroomuitval onder controle gehouden worden met rechtstreekse automatische tegenmaatregelen die onmiddellijk in werking treden bij gevaar. Bijvoorbeeld de onmiddellijke afsluiting van de elektromagnetische toevoerklep, indien er aardgas ontsnapt. De technische alarmen kunnen door de inbraakbeveiligingscentrale worden bewaakt die deze als "technische alarm" herkent en aan de huiseigenaar doorgeeft via de toestellen die eraan verbonden zijn. Met My Home kan elk mogelijk gevaar heel efficiënt onder controle gehouden worden.

Alarm
Camera

CAMERABEWAKING

Met My Home camerabewaking kunnen de camera's gevolgd worden die zijn geplaatst in de verschillende kamers van het huis die men in het oog wil houden. In ruimtes die uitgerust zijn met een aanwezigheidsdetecterende inbraakbeveiliging, kan alles zo ingesteld worden dat, bij inbraak, onmiddellijk het beeld van de ruimte waarin het alarm is afgegaan op het scherm van de videofoon verschijnt.

Met de My Home Web server zijn de beelden van het huis ook op afstand beschikbaar. U kunt via het internet de gewenst camera selecteren.
LondonFog

INBRAAKBEVEILIGING

Beschermt de woning volgens uw wensen op de best passende manier tegen inbraak, waarbij ook de aanwezige camera's gebruikt kunnen worden om alarmsituaties te controleren. Met My Home kan de inbraakbeveiliging eveneens in toegangszone ingesteld worden, ook met gebruik van sleutels met codes of alleen voor bepaalde ruimtes in het huis.

De telefoonfunctie ontvangt en zendt aan de betrokkenen de alarmmeldingen van het huis. De camera's die in de ruimtes geplaatst zijn, zorgen altijd voor de visuele controle van de plaatselijke toestand ook wanneer men zich ver van huis bevindt. De mogelijkheid om de inbraakbeveiliging volgens "vooraf geconfigureerde scenario's" in te stellen, verhoogt het gebruiksgemak.

PANIEKALARM

Geeft ouderen of mindervalide personen de mogelijkheid om gemakkelijk en onmiddellijk hulp te vragen.

De afstandsbediening van het paniekalarm, dat door de persoon in moeilijkheden gebruikt wordt, zendt aan de communicator van de inbraakbeveiliging de instructie om vooraf ingevoerde nummers (van familieleden of aangesloten hulpdiensten) te bellen.